MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal In memoriam Donáth Tibor

In memoriam Donáth Tibor

Közzétette: Mecsnóber Melinda 2018. 01. 05. Olvasottság:8247

Életének 91. életévében, 2018. január 3-án hajnalban hosszan tartó betegség után elhunyt Dr. Donáth Tibor, a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa. A szikár és megváltoztathatatlan hír mindannyiunk szívébe markolt.

Dr. Donáth Tibor

Donáth Tibor a Tanár, a Kolléga, a Barát, és mindenekelőtt a Példakép, nem osztja meg velünk többet hallatlan élettapasztalatát, tudását, intelligenciáját és humorát.

A Magyar Biológiai Társaság (MBT) Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya nevében egy, a 90. születésnapjára készült köszöntő szerkesztett változatával emlékezünk.

Prof. Dr. Donáth Tibor életútján végig tekintve elmondhatjuk, mind szakmai, mind közéleti tevékenységében mindenkor eredményes személyiség volt. Tiszteletre méltó, széleskörű, több mint hatvan éves munkássága három főterületre terjedt ki: tudomány, oktatás-nevelés és közéleti tevékenység.

187 tudományos közleményével, 15 könyvével komoly szakmai és társadalmi elismerést szerzett hazai és nemzetközi területen egyaránt. Munkásságát elismerő több kitüntetése közül kiemelendő a 2014. augusztus 20-án kapottKöztársasági Érdemrend Lovagkeresztje.

Dr. Nemessuri Mihály szakosztály elnöknek köszönhetően, az MBT Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya alapító tagjaként, 1969-től évtizedeken keresztül felkarolta a zsenge, fejlődni vágyó sporttudományt, felismerve ezzel szükségességét és jelentőségét. A tudományterületek és tudományágak közötti kapcsolatok erősödése, a kutatások metodikai bázisának bővítése tette lehetővé, hogy az egyes szakterületek elméleti és gyakorlati kutatói társadalmi szinten is közelebb kerüljenek egymáshoz.

Az MBT Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya által megrendezett éves konferenciák plenáris ülésein előadásai felbecsülhetetlen értékű szakmai segítséget jelentettek a szakemberek számára. Az orvostudomány legújabb kutatási területeiről szóló, évente ismétlődő prezentációi a hallgatósággal megismertették azokat az újdonságokat, amelyek a sporttudományra adaptálhatóak voltak, így adva erőt az újabb és újabb sporttudományos kutatások elindításához is.

1994-től a Szakosztály választott elnökeként, minden évben üléselnökként biztosította a legújabb humánbiológiai kutatási eredmények népszerűsítését, megvitatását, kiadványban történő megjelentetését. 1995-ben Huzella díjban részesült, majd 2002-ben a Díjbizottságba is beválasztották.

Donáth Tiborról, az MBT Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya tiszteletbeli elnökéről elmondható, hogy munkássága nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is ismert és elismert, mind a mozgásbiológia, mind az általános biológia területén. Írásaival, könyveivel, előadásai szuggesztív erejével rendkívül sokat tett a természettudomány e fejezetének népszerűsítése terén.

Közéleti tevékenységéből kiemelendő, hogy egyetlen kelet-európai kutatóként beválasztották a Nemzetközi Anatómiai Nomenklatúra Bizottságba (IANC). A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának dékánhelyettese és ugyanitt a Kari Oktatási Bizottság elnöke volt. Emellett megválasztották az Orvostudományi Sport Club (OSC) elnökségi tagjának, illetve a Magyar Orvosírók-Képzőművészek körének (MOKK) alelnökének is. 1990-től a Semmelweis Egyetem Újság szerkesztőbizottságának elnökeként, majd 2008-től tiszteletbeli elnökeként tevékenykedett. Írásai e helyen, valamint antológiákban, művészeti lapokban és könyvként is megjelentek.

Requiescat in pace! Nyugodjék békében!

Emlékét sok szeretettel és tisztelettel megőrizzük: a Magyar Biológia Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály valamennyi tagja.
Prof. Dr. Hamar Pál, elnök


A(z) Mozgás-, Viselkedés- és Sejtbiológiai Szakosztály hírek rovat összes cikke:

2022. 07. 07. Meghívó

2021. 05. 31. MEGHÍVÓ

2021. 02. 26. JUBILEUMI 50. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2018. 09. 25. 48. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2018. 01. 31. Módszertani segédanyag

2018. 01. 05. In memoriam Donáth Tibor

2017. 11. 18. 47. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2016. 11. 21. 46. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA

2016. 06. 10. MEGHÍVÓ

2014. 09. 13. Meghívó a 44. Mozgásbiológiai Konferenciára

Ideart Az oldal 139 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég