MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Tagság

Tagság

Kedves Érdeklődők!

A Magyar Biológiai Társaság a magyar biológusok és a hátárterületi tudományokkal foglalkozó szakemberek 1952-ben alakult tudományos egyesülete. Tagsága jelenleg mintegy 1800 főt számlál.

Céljaink közé tartozik a biológia és határtudományainak művelése, fejlődésének és társadalmi elismerésének előmozdítása, a biológia-oktatás színvonalának emelése, a magyar biológusok érdekképviselete.

Az MBT szakmai tevékenységét szakosztályain és csoportjain keresztül fejti ki, melyek közül némelyik (Állattani, Botanikai) több mint száz éves múltra tekint vissza és közvetlen jogutódja az 1852-ben megalakult királyi Magyar Természettudományi Társulat megfelelő szakosztályainak.

A szakosztályok működését a szakosztályi elnökből (alelnökből), titkárból és jegyzőből álló, négy éves időtartamra megválasztott szakosztályi vezetőség irányítja. A vezetőség munkáját a legfeljebb nyolc fős szakosztályi választmány segíti. A területi és központi csoportok működése a biológia valamennyi szakterületére kiterjedhet, felépítésük a szakosztályokéval azonos.

Az MBT szakosztályai és csoportjai saját működési rendjük szerint előadóüléseket és egyéb rendezvényeket tartanak, amelyekről az érdeklődésüket a belépési nyilatkozaton jelző tagok rendszeres értesítést kapnak.

Az MBT évi egy-egy kötetben három nagy múltú, magyar nyelvű, tudományos folyóiratot jelentet meg, melyek elsősorban az Állattani, a Botanikai és az Embertani Szakosztály előadóüléseinek anyagát tartalmazzák. E három folyóirat (az Állattani, a Botanikai és az Antropológiai Közlemények) és a fiatalabb Természetvédelmi Közlemények mellett egyéb tudományos és tájékoztató jellegű kiadványok is rendszeresen napvilágot látnak.

A közleményekre az MBT Titkárságán lehet előfizetni. Tagoknak 1.000.-Ft+ÁFA, nem tagoknak és intézményeknek 1500.-Ft+ÁFA.

Az MBT tagsága rendes, tiszteletbeli, ifjúsági, külföldi és jogi személy tagokból tevődik össze. A belépés a fenti “Belépési nyilatkozat” kitöltésével, személyi igazolvány, diákigazolvány, vagy nyugdíjas igazolvány bemutatásával, vagy fénymásolatának megküldésével, majd a tagdíj csekken történő befizetésével válik érvényessé.

MBT Titkársága: Mecsnóber Melinda, ügyvezető igazgató
Cím: 1088 Budapest, Baross u. 13.
Telefon: 06-30-464-5939
E-mail cím: mbt@mbt-biologia.hu
Bankszámla számunk: K&H Bank,  10200830-32310061-00000000
Adószámunk: 19815747-2-42

Alulírott bejelentem, hogy a Magyar Biológiai Társaság tagjai sorába kívánok lépni. Tudomásul veszem, hogy az évi tagdíj – amely egyben egy szakosztály, ill. csoport tagsági jogát is magába foglalja – munkaviszonyban állók részére 5.000.-Ft, nyugdíjasok és diákok részére 2.500.-Ft.


 

Ideart Az oldal 113 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég