MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Kitüntetések

Kitüntetések

A Magyar Biológiai Társaság tagjainak a Társaság érdekében és feladataival kapcsolatban kifejtett kiemelkedő tevékenységét és tudományos érdemeit különböző díjak adományozásával ismerheti el. Az

MBT által adományozható díjak a következők:
  • GELEI JÓZSEF-életműdíj
    Adható a több évtizedes kiemelkedő kutató, oktató, ismeretterjesztő munkáért, valamint a Magyar Biológiai Társaságban kifejtett kiemelkedő szervező tevékenységért. Feltétele hosszú időn keresztül az MBT tagja és a 60. életévét betöltött tag részesülhet. Adható olyan személynek is, aki az MBT más díjazásában már korábban részesült.
  • HERMAN OTTÓ-díj
    Adható természettudományos (elsősorban biológiai) muzeológiai, vagy embertani kutatások magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
  • JÁVORKA SÁNDOR-díj
    Adható a botanika elméleti és alkalmazott tudományágainak (taxonómia, florisztika, cönológia, genetika, élettan, ökológia, növényvédelem, növénykórtan, növénynemesítés, illetve az előállított fajták, hibridek minősítése) magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
  • Id. ENTZ GÉZA-díj
    Adható a zoológia különböző területeinek (taxonómia, faunisztika, cönológia, ökológia, élettan), vagy a hidrobiológia kimagasló műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
  • GORKA SÁNDOR-díj
    Adható a biológia területén végzett eredményes oktatási és ismeretterjesztési tevékenységért, vagy legalább két évtizedes, jelentős társasági szervezőmunkáért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
  • Huzella Tivadar-díj
    Adható a biológia, különösen az elméleti biológia, a humánbiológia és az orvostudomány interdiszciplináris területeinek magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

A Díjadományozási Szabályzat itt tölthető le.

A kitüntettek pontos névsora itt található.

 

Ideart Az oldal 68 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég